Partner wood industry

Ottakaa yhteyttä edustajaamme Suomessa!

Hän ottaa tehtävän hoitoonsa ja etsii siihen parhaat ratkaisut yhdessä Teidän kanssanne.

Penope Oy
Hannu Lekkermäki
Tupalankatu 9
15680 Lahti
Finnland
Puh: + 358 3 87 870
Fax: + 358 3 8787 500
GSM: + 358 40 736 7799